Čo nájdem v HD mape?

Human Design zhrnutý v 2 slovách alebo všetko, čo potrebujete naozaj vedieť

Stratégia a autorita sú podstatou Human Designu. O tom to celé je. Či a ako budeme spokojní, úspešní, príjemne prekvapení alebo kľudní v interakcii s okolím, a ako veľmi budú pre nás naše rozhodnutia správne, záleží na tom, do akej miery si dovolíme žiť našu jedinečnú kombináciu stratégie a autority.

Stratégia

Stratégia nám pomáha jednať v súlade so sebou a tiež v rozhodovacím procese. Je to ideálny spôsob fungovania vo svete, ktorý nás vedie cestou najmenšieho odporu a dáva priestor našej vnútornej autorite, aby sa prejavila.

Autorita

Je náš vnútorný hlas pravdy. Ak ho rešpektujeme, robíme (pre nás) správne rozhodnutia a žijeme život, ktorý nám patrí.

Sme sami sebe autoritou, nečakáme, že rozhodne niekto za nás, pretože len my vieme, čo je pre nás naozaj správne.

Máme rôzne druhy autorít, ale nikdy to nie je hlava.

To, či sa riadime svojou stratégiou a autoritou vieme zistiť podľa signatúry, každý typ ju prežíva inak. Opakom je potom nepravé JA.

Svoju mapu zdarma si môžete vygenerovať po zadaní údajov o narodení.

Rada vám s jej výkladom pomôžem.

Aký som energetický typ?

Human Design je, mimo iné, aj o našom energetickom fungovaní. Na základe toho, či máme stály prístup k životnej sile (energii) a ako máme prepojené jednotlivé energetické centrá v mape, rozlišujeme   4 základné energetické typy ľudí. To potom určuje našu stratégiu.

Generátor (podtyp Manifestujúci Generátor) (66,3%)

Jednám v reakcii. Tvorím, budujem a robím niečo, čo mi prináša uspokojenie.

Projektor (22,6%)

Aktívne čakám na pozvanie a rozpoznanie, aby som mohol/mohla  úspešne prejaviť svoje dary a talenty a viesť ostatných.

Manifestor (9,7%)

Mám dar iniciovať a informujem ľudí okolo, aby som zmiernil/a svoj dopad.

Reflektor (necelé 1,4%)

Som zrkadlom spoločnosti a mám dar pozdvihovať na vyššiu úroveň.


Vytvořte si webové stránky zdarma!