Koučing

"Uprostred svojho bytia
vieš, kto si
a vieš, čo chceš... "

 • Som láskavá sprievodkyňa na ceste za vaším pravým Ja.
 • Tvorím bezpečný a dôverný priestor, aby ste mohli nachádzať odpovede v sebe.
 • Prinášam esenciu pochopenia a bezpodmienečného prijatia.
 • Podporujem vás, aby ste s ľahkosťou a radosťou využívali svoj prirodzený potenciál.

Prečo koučing?

Zásadné pre mňa pri koučingu je, že s pokorou rešpektuje vo svojom procese jedinečnosť každého klienta v hľadaní a nachádzaní vlastných odpovedí.

S čím môže koučing pomôcť?

 • rozhodovanie v súlade so sebou
 • zmena perspektívy a nadhľad
 • nachádzanie vlastných autentických riešení
 • práca so svojím potenciálom a víziami
 • prijímanie zodpovednosti za svoj život
 • lepšie vnímanie reality
 • uchopenie v praxi

Ako vyzerá koučing so mnou?

 • k celému procesu pristupujem s veľkou pokorou
 • verím, že každý je schopný nájsť si tie najlepšie odpovede v sebe
 • mám obrovskú dôveru vo vaše schopnosti
 • neberiem vám kompetencie a nerozhodujem za vás
 • venujem vám  plnú pozornosť v prítomnom okamihu 
 • svoju rolu sprievodcu podporujem úprimným záujmom a nehodnotiacim pozorným naslúchaním
 • využívam širokú škálu rôznych (kreatívnych) techník a prácu s telom a to autenticky kombinujem klientovi na mieru


Najlepšia je vlastná skúsenosť, a preto ponúkam úvodný 30 minútový online rozhovor (cez zoom). Tam si nezáväzne preberieme, aké sú vaše očakávania, vízie, ujasníme si podmienky našej prípadnej spolupráce, aby ste sa potom mohli rozhodnúť, či je koučing so mnou, tá správna cesta pre vás.

Následne sa dohodneme na pravidelných online stretnutiach prostredníctvom Zoomu vo Vami zvolených intervaloch. Každé sedenie má trvanie 75 minút a stojí 990Kč/40Eur.

V koučingu neide o to, aby sme niekoho posudzovali, ale o to, aby sme človeka od prvého momentu priviedli na taký spôsob myslenia a jednania, v ktorom sa môže učiť najviac sám od seba.

Teším sa, že som sa mohla učiť od úžasnej profesionálky a ohromne inšpiratívneho človeka Magdalény Vokáčovej.

Kombináciu koučingu a Human Designu môžete zažiť v programe Ži SEBA.

Referencie

Koučing s Veronikou je pre mňa veľmi príjemnou skúsenosťou, počas ktorej si lepšie a pravdivejšie uvedomujem samú seba. Veronike sa od prvého momentu podarilo vytvoriť atmosféru dôvery a vedela som, že sa jej môžem plne otvoriť. Nadchol ma jej osobitý a na konkrétneho človeka zameraný prístup, ktorý akoby pre klienta doslova "šije na mieru". Veľmi rýchlo a zároveň prirodzene sa na mňa "naladila" a rozpoznala môj potenciál. Mne osobne veľmi vyhovujú rôzne priam arteterapeutické a na kreativitu zamerané metódy, ku ktorým mi Veronika otvorila cestu. Keď videla, že sa v tom cítim dobre a pomáha mi to sebavyjadrovať sa, neustále prichádzala s novými takými nástrojmi, a tie mi pomáhali ľahšie sa vyrovnávať s vlastnými emóciami a udalosťami, ktoré mi prichádzali počas koučingu do cesty. Nikdy ma však do ničoho netlačí a vždy sa uisťuje, či je daná metóda pre mňa okej. Obdivujem na Veronike ako koučke jej flexibilitu, kreativitu, ľudskosť, láskavosť a predovšetkým rešpekt voči človeku ako takému. Na naše sedenia je vždy skvelo pripravená, v otázkach ide do hĺbky. Aj keď ako sa vraví, že myslenie niekedy "bolí", Veronika sa neuspokojí s mojím chabým "neviem" a vytrvalo, ale zároveň veľmi citlivo a trpezlivo ma vedie k objavnejším a hlbším odpovediam na jej podnetné otázky. Za to som napokon vždy vďačná. Vážim si, že ako koučka je veľmi láskavá, chápavá a predovšetkým podporujúca. Dokáže vidieť veci a oceniť moje kroky a pokroky, ktoré ja sama nie vždy objektívne vidím, čo vie byť veľmi povzbudzujúce a v procese sebaspoznávania aj motivujúce. Na sedenia sa vždy teším a mám rada ten pocit úľavy, ktorý po koučingu s Veronikou zakaždým prichádza. Napriek tomu, že som do koučingu vstupovala s konkrétnym problémom, s ktorým som sa časom postupne vyrovnala, pokračujem v tom aj naďalej, pretože Veronika mi ukázala, že cesta sebaspoznávania môže byť aj veľmi zábavná a napĺňajúca.

Zuzana T.Když jsem se rozhodla pro koučink, řekla jsem si, že se si vlastně dopřávám druh péče o mou duševní pohodu. Chci se věnovat záležitostem, které vyžadují více než dvě tři sezení, ale spíše dlouhodobější spolupráci. A když jsem nad tímto krokem uvažovala, představila si ten čas společně strávený s koučem, konkrétní cíl, práci která nás čeká, bez zaváhání jsem se svěřila Veronice a jsem tomu ráda. Veronika má totiž ten cenný dar, kdy dokáže velmi přirozeně vytvořit podmínky, které dávají prostor klidu a soustředění, důvěře a inspiraci, bez kterých si takovou práci asi ani nedokážu představit. Jesti je ale jedna věc, které si na dosavadním čase stráveném s Veronikou - koučkou, cením úplně nejvíce, pak je to její schopnost zůstat "pouhým" nástrojem, či neutrálním průvodcem na cestě, kterou podstupuji já sama, bez hodnocení, názorů a posuzování. Ač to zní jako samozřejmost, není tomu vždy tak a právě Veronika má ten dar, že se dokáže krásně upozadit a v popředí zůstává jen příjemná atmosféra důvěry a podpory kterou tvoří a práce nad úkolem, který jste si společně stanovili.

Helena Č.


Môj koučing s Veronikou hodnotím veľmi pozitívne. Veronika je empatická a vľúdna sprievodkyňa, ktorá vie navodiť bezpečnú atmosféru a naladiť sa na mňa aj napriek tomu, že sa naše sedenia prebiehajú online. Vždy sa pýta otázky na mieru, ktoré ma inšpirujú zamyslieť sa a pozrieť sa na niektoré moje postoje alebo udalosti z nového uhla pohľadu. To mi veľmi pomáha lepšie pochopiť samú seba. Aktívne počúva, čo jej hovorím a v prípade, že sa odkloníme od pôvodného zadania, tak si overuje, ktorým smerom sa ďalej vydáme. Mám tak stále nové podnety na témy, na ktoré sa chcem pozrieť novou optikou. Na Veronike je vidieť, že ju koučing baví a že sa v ňom našla. Som jej vďačná za jej pochopenie a kvality, ktoré do sedení prináša a teším sa na ďalšie objavovanie seba.

Kristína M.


Vytvořte si webové stránky zdarma!