Human Design

Čo je Human Design?

Vysvetľuje a zobrazuje mechaniku nášho fungovania. Ide o ohromne rozsiahly, komplexný a zároveň detailný systém, ktorý v sebe nesie starobylé náuky aj modernú vedu.

Jeho podstata je v zásade jednoduchá, pomáha nám:

  • vidieť svoju jedinečnosť a odlišnosť
  • uvedomiť si svoje dary a talenty
  • znova objaviť a vrátiť svoju autoritu sebe
  • počúvať a nasledovať svoj hlas pravdy
  • rešpektovať svoju životnú stratégiu - ideálny spôsob interakcie so svetom a ľuďmi
  • žiť život, ktorý nám skutočne patrí
  • pozrieť sa na naše vzťahy novou optikou-cez pochopenie fungovania druhých

To, že sme každý iný, je dar.

Je v poriadku, byť unikátny a dovoliť si žiť svoj jedinečný život.

Referencie

O HD som počul prvýkrát od Veroniky a začal som sa oň viac zaujímať.

Pri úvodnom HD výklade pre moju dcérku, som sa dozvedel veľa informácií, ktoré sa zhodovali s jej správaním a začal som ich aplikovať v praxi. Následný detailný rozbor ma uchvátil ešte viac a budem ho počúvať opakovane, pretože je použiteľný pre pochopenie správania dieťaťa v každom veku.

Veronika miluje HD a jej zápal je cítiť v každej časti rozboru.

Adam L.


Ďakujem, Veronika.

Výklad bol pre mňa nesmierne obohacujúci, myslím naň celý deň. Som rada, že som sa nenechala odradiť hlavou, načo mať druhý výklad, ale opak bol pravdou a dalo by sa to rozoberať ešte hodiny. Veľmi mi sadla Vaša štruktúra výkladu, zrozumiteľnosť, farebné prezentácie, úplne všetko!

Ďakujem.

Veronika N.


Human Design mi velmi pomohl s pochopením povahy mých obou dětí. Ačkoli jako máma většinou intuitivně cítim, jakou povahu mají, HD mi pomohl se utvrdit v tom, že to není můj "subjektivní pocit", ale "objektivní fakt".

Jsem moc vděčná Veronice, že mi dala možnost nahlédnout pod pokličku HD a tím mi umožnila lehčí a spokojenější výchovu mých dětí.

Johana B.


Díky HD a citlivému a profesionálnímu výkladu map Veroniky jsem se naučila lépe porozumět sama sobě, pochopit a akceptovat svá rozhodnutí v minulosti a dojít k jistému smíření. Co bylo ale pro mě osobně přínosné, byl HD rozbor mapy mého syna- právě na tomto základě jsem pochopila, že i když tento človíček vzešel z vás, může mít úplně jiné prožívání než vy.

Právě HD podává pomocnou ruku, aby se tato malá velká osobnost mohla plně rozvíjet a my mohli opustit staré zajeté a často nefunkční vzorce.

Věra Š.


Vytvořte si webové stránky zdarma!