Human Design nie je typológia

02.04.2024

Prvá informácia, ku ktorej sa pravdepodobne v Human Designe dostanete, bude váš energetický typ, ale nenechajte sa pomýliť, Human Design nie je žiadna typológia.

Human Designu sa zvykne hovoriť tiež "science of differentiation", teda je to veda o tom, ako začať vnímať svoju jedinečnosť a odlíšiť sa. Na rozdiel od rôznych typológií osobnosti, nám ponúka aj praktické nástroje a nabáda nás k vlastnému experimentu, nie len slepému škatuľkovaniu sa.

Keď sme pri energetických typoch, tak samotný Projektor môže mať 5 druhov autority, Generátor môže mať aj projektorské dráhy, Manifestor môže mať prevahu kmeňovej okruhovej skupiny...

V mape máme 9 energetických ne/definovaných centier, 64 brán, 36 dráh, 6 liniek, 12 profilov, stovky inkarnačných krížov, 4 premenné, témy planét a rôzne autority a to sme len na povrchu.

Aj preto sú naše mapy, ako obrazy našej jedinečnosti, aj preto sa na nich treba pozerať, ako na celok a nie len čerpať informácie vytrhnuté z kontextu.

Aj preto a hlavne preto, Human Design nie je typológia.

Vytvořte si webové stránky zdarma!