Študijný kruh

Študijný kruh tvoríme pre tých, ktorí chcú Human Design využiť vo svojej osobnej praxi. Nejde len o čítanie mapy, ale hlboké pochopenie súvislostí ukrytých v nás a to aj cez vlastný prežitok.

Čaká nás 12 spoločných týždňov, kedy budeme objavovať typ, stratégiu, autoritu, ale aj centrá, brány a dráhy.

Jedná sa o úvodný študijný kruh, ktorý stavia pevné základy Human Designu.

Štúdium bude prebiehať v 2 rovinách: samostatne, na základe pripravených materiálov, ale zároveň aj spoločnými online stretnutiami cez zoom, vždy v pondelok o 19:00.

Súčasťou je tiež jeden prežitkový deň v Prahe a to v sobotu začiatkom novembra.


Začíname v pondelok 25. 9. 2023 v 19:00

Vytvořte si webové stránky zdarma!